Predmet nabave: Poštanske usluge   

Evidencijski broj nabave: 13-01-01

Broj objave: 2013/S 002-0014023 i 2013/S 014-0016422

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 15.02.2013

Krajnji rok za dostavu ponuda:  18. ožujka  2013.  do 12,00 sati