Predmet nabave: Proširenje javne rasvjete

Evidencijski broj nabave: 13-04-05

Broj objave: 2013/S 002-0027507

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 24.03.2013.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  16.04.2013. do 12:00h