Predmet nabave: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA

Evidencijski broj nabave: 13-04-03

Broj objave: 2013/S 002-0037192

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 21.04.2013.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  13.05.2013. do 12:00h