Predmet nabave: DOBAVA, DOSTAVA I MONTAŽA OPREME ZA ŠKOLU I VRTIĆ JADRANOVO

Predmet nabave je podijeljen na četiri (4) grupe:

Grupa A: OPREMA ZA VRTIĆ

CPV: 39161000-8 NAMJEŠTAJ ZA DJEČJE VRTIĆE;

Grupa B: OPREMA ZA ŠKOLU

CPV: 39160000-1 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ;  

Grupa C: KUHINJE ZA VRTIĆ I ŠKOLU

CPV: 39221000-7 KUHINJSKA OPREMA;

Grupa D: OPREMA ZA DJEČJE IGRALIŠTE

CPV: 43325000-7 OPREMA ZA PARKOVE I DJEČJA IGRALIŠTA

Evidencijski broj nabave: 13-03-09

Broj objave: 2013/S 002-0065064

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 19.07.2013.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  12.08.2013. do 12:00h