Predmet nabave: Prijevoz učenika osnovnih škola

Evidencijski broj nabave: 13-03-06

Broj objave: 2013/S 002-0074836

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 03.09.2013.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  25.09.2013. do 12:00h