Grad Crikvenica je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", dana 23.07.2015. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave: "Financiranje prijevoza učenika osnovnih škola" ,pod evidencijskim brojem nabave: J-01-15-20,  broj objave: 2015/S 002-0026503.

Rok za dostavu ponuda je 12. 08. 2015. u 12:00 sati.