Grad Crikvenica je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", dana 09.06.2016.g. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave “Financiranje prijevoza učenika osnovnih škola ", pod evidencijskim brojem nabave: J-01-16-16,  broj objave: 2016/S 002-0011527.

Rok za dostavu ponuda je 30.06.2016. u 10:00 sati.