Grad Crikvenica je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", dana 30.12.2016.g. objavio poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: "Izvođenje radova na uređenju Malikovog bajkovitog parka ", pod evidencijskim brojem nabave: J-01-16-95, broj objave: 2016/S 002-0030048. Rok za dostavu ponuda: 25.01.2017.
Grad Crikvenica je na temelju članka 100. st.1. točka 2. i čl. 101. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", dana  19.01.2017.g. objavio Odluku o poništenju javne nabave: "Izvođenje radova na uređenju Malikovog bajkovitog parka ", pod evidencijskim brojem nabave: J-01-16-95, broj objave: 2017/S 014-0001047.