Postavljanje i skidanje božićnih ukrasa na području Grada Crikvenice i nabava materijala za osposobljavanje postojećih dekorativnih svjetlećih elemenata

Evidencijski broj nabave: 10-04-42

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 29.10.2010.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 08.11.2010. u 10:00h

Poziv na nadmetanje 10-04-42