Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 110/07 i 125/08) primijeniti će se otvoreni natječaj.

Nabava će se provesti primjenom odredbi članka 29. Zakona  kojim je uređena provedba natječaja.

Predmet natječaja je izrada idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja „CRIKVENICA-CENTAR“. Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave CPV: 74222000 – Usluge arhitektonskog projektiranja.

Evidencijski broj N: 10-04-09

Svrha i cilj natječaja je dobivanje najboljeg idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja u obuhvatu natječaja koje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dokumenata za gradnju kod uređenja „Crikvenica-centar“ (Trg Stjepana Radića i Park palih za domovinu u Crikvenici), koji predstavljaju obuhvat natječaja.

U smislu čl. 16. st. 2. t. 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/07 i 125/08) provedeni natječaj biti će uvjet za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave za sklapanje okvirnog sporazuma na dvije godine za nabavu usluge izrade idejnih i glavnih projekata „CRIKVENICA-CENTAR“. Na sudjelovanje u pregovorima biti će pozvani pobjednici natječaja.