Izdavanje i distribucija lokalnih novina  za potrebe Grada Crikvenice

Lokalne novine izlaze jednom mjesečno. Ukupno će se izdati 11 mjesečnih brojeva. Svaki broj izdat će se u minimalno 5000 primjeraka.

Evidencijski broj nabave: 11-01-12

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 17.01.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 25.01.2011. u 09:30h