I. izmjene dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za poštanske usluge, evidencijski broj nabave: 11-01-05, poziv na  nadmetanje  objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod oznakom N-16-M-102822-250111 od 25. siječnja 2011. godine.

U Dokumentaciji za nadmetanje, u Troškovniku, stavak 3. Troškovnika (3. Pošiljka s označenom vrijednosti-pismo u unutrašnjem prometu) se mijenja na način prikazan u Privitku ove objave.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 02.02.2011. u 10:00h