Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Nabava opreme za sportsku dvoranu u sklopu Osnovne škole Zvonka Cara“.

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu dana 03.04.2018.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0008372.

„Nabava opreme za sportsku dvoranu u sklopu Osnovne škole Zvonka Cara“ objavio je Obavijest o izmjenama i dodatnim informacijama dana 16.04.2018. u EOJN, kao i izmijenjeni troškovnik.

Novi rok za dostavu ponuda: 04.05.2018.g. u 10:00 sati.

„Grad Crikvenica poslao je Obavijest o izmjenama i dodatnim informacijama dana 27.04.2018. u EOJN, kao i izmijenjeni troškovnik.

Novi rok za dostavu ponuda: 11.05.2018.g. u 10:00 sati.“

 

Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

Top