Izmjena roka za predaju natječajnih radova u postupku nabave  evid.br. 10-04-09 - ''Izrada idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja „CRIKVENICA-CENTAR“

Krajnji rok za predaju natječajnih radova mijenja se na 21.03.2011. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Rok za predaju natječajnih radova produžuje se zbog usklađivanja natječaja s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06).

Usklađena dokumentacija za nadmetanje i program staviti će se na raspolaganje svim zainteresiranim natjecateljima u najkraćem roku. 

Datum slanja ispravka u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 10.02.2011.

Broj objave u NN-u: N-19-M-105314-100211