Predmet nabave:

Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije, nadogradnje i dogradnje objekata škole i vrtića - Jadranovo

Evidencijski broj nabave: 11-03-03

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  10.02.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  22.02.2011., u 10:00h