Grad Crikvenica poslao je dana 17.05.2018. na objavu u EOJN projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja dijela Strossmayerovog šetališta u Crikvenici pod brojem 2018/S F12-0012845.

Uvjeti natječaja i program natječaja objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i na internetskoj stranici Grada Crikvenice.

Za više informacija preuzmite privitke.