Predmet natječaja je izrada idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja „CRIKVENICA-CENTAR“

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave CPV: 74222000 – Usluge arhitektonskog projektiranja

Evidencijski broj nabave: 10-04-09

Registarski broj natječaja: 117-11-Ck-UA

Krajnji rok za predaju natječajnih radova:  21. ožujka 2011.g. do 12:00 h, bez obzira na način dostave

U privitku se nalaze Dokumentacija za nadmetanje i Program natječaja  usklađeni s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma