Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: organizacija i provedba turističkih i promotivnih aktivnosti na rivijeri Crikvenica u sklopu projekta I-ARCHEO.S
Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 20.11.2018.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0032558.

Rok za dostavu ponuda: 11.12.2018.g. do 13:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN)  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

Top