Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: Radovi na izgradnji privezišta u sklopu projekta uređenja plaže u Jadranovu (Grabrova)

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 05.12.2018.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0034271.

Rok za dostavu ponuda: 28.12.2018.g. do 13:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

Top