Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: Održavanje pomorskog dobra – građevinsko obrtnički radovi.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 30.01.2019.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0003476.

Rok za dostavu ponuda: 20.02.2019.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

Top