Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) – 1. faza
Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 15.03.2019..g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0009665.

Rok za dostavu ponuda: 09.04.2019.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

Top