Predmet nabave: Uređenje pomorskog dobra u 2011. godini u Crikvenici

Predmet nabave je podijeljen na  grupe:

Grupa A:  Građevinsko-obrtnički radovi na održavanju obalnog pojasa Grada Crikvenice, CPV: 45000000 – Građevinski radovi 

Grupa B:  Radovi na dohrani plaža i škuljera, CPV: 45243400 - Radovi na učvršćivanju plaža

Evidencijski broj nabave: 11-04-06

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  21.04.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  09.05.2011., u 10:00h