I. izmjene dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za uređenje pomorskog dobra u 2011. godini, Grupa A: Građevinsko-obrtnički radovi na održavanju obalnog pojasa Grada Crikvenice, evidencijski broj nabave: 11-04-06, poziv na  nadmetanje  objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod oznakom N-16-M-116399-200411 od 21. travnja 2011. godine.

U Dokumentaciji za nadmetanje, u Troškovniku za Grupu A,  stavak III.3.3. Troškovnika se mijenja na način prikazan u Privitku ove objave.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 09.05.2011. u 10:00h