Predmet nabave: Proširenje javne rasvjete

Evidencijski broj nabave: 11-04-05

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: N-16-M-118978-090511

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  09.05.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  20.05.2011. do 10:00h