Predmet nabave: Prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola i studenata

Evidencijski broj nabave: 11-03-02

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: N-02-V-119066-100511

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  10.05.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  31.05.2011. do 10:00h