Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Uređenje prometnice s oborinskom odvodnjom – ulica Pavla Radića i Gundulićeva ulica u Crikvenici“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 15.07.2019.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0028438.

Rok za dostavu ponuda: 19.08.2019.g. do 13:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/