Predmet nabave: Izgradnja infrastrukture prometnice i vodoopskrbe u Poduzetničkoj zoni

Evidencijski broj nabave: 11-04-07

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: N-16-M-124902-140611

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  14.06.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  28.06.2011. do 10:00h