Predmet nabave: Održavanje poslovnih prostorija u vlasništvu Grada – radovi na malom krovu zgrade gradske uprave Grada Crikvenice

Evidencijski broj nabave: 11-04-04

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: N-16-M-125013-150611

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  15.06.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  29.06.2011. do 10:00h