I. Izmjene dokumentacije za nadmetanje u predmetu nabave Izgradnja infrastrukture prometnice i vodoopskrbe u Poduzetničkoj zoni

Evidencijski broj nabave: 11-04-07 

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: N-16-M-124902-140611

Krajnji rok za dostavu ponuda:  28.06.2011. do 10:00h 

IZMJENE SE NALAZE U PRIVITKU.