Predmet nabave: Šetnica Dubračina  - Izgradnja javne rasvjete

Evidencijski broj nabave: 11-04-13

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: N-16-M-132573-170811

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  17.08.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  29.08.2011. do 10:00h