Predmet nabave: Uređenje ulice Studenca - uređenje kolne konstrukcije ulice Studenca u Crikvenici 

Evidencijski broj nabave: 11-04-02 

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: N-16-M-136741-210911 

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  21.09.2011. 

Krajnji rok za dostavu ponuda:  03.10.2011. do 10:00h