Predmet nabave: Radovi uređenja šetnice Perčin - Lokvišće

Evidencijski broj nabave: 11-04-03

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: N-16-M-137832-290911

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  29.09.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  11.10.2011. do 10:00h