Predmet nabave: Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti s uključenim osiguranjem na razdoblje od 60 mjeseci 

Evidencijski broj nabave: 11-01-13

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: N-16-M-141755-311011

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  31.10.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  08.11.2011. do 10:00h