Radovi na izgradnji privezišta u sklopu projekta uređenja plaže Jadranovo centar (Grabrova)
Objavljeno: 22.11.2018.
Za više informacija preuzmite privitke.