Uređenje prometnice s oborinskom odvodnjom – Ulica P. Radića i Gudulićeva ulica u Crikvenici
Objavljeno: 05.07.2019.
Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 05.07.2019.g. Nacrt dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Uređenje prometnice s oborinskom odvodnjom – Ulica P. Radića i Gudulićeva ulica u Crikvenici“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Nacrt DoN i troškovnika Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice.

Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 11.07.2019.g.