MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU CRIKVENICI

Iskustva i očekivanja građana o ulozi i zadacima mjesnih odbora su različita. Upoznavanje građana s načinom funkcioniranja mjesne samouprave omogućuje da građani raspolažu mjerodavnim informacijama o mjesnoj samoupravi u Gradu Crikvenici, a razumijevanje ciljeva razvoja mjesne samouprave i njenog značaja za lokalnu zajednicu i grad doprinosi većoj uključenosti građana u rješavanje pitanja koja su od neposrednog interesa za njihov svakodnevni život na području mjesnog odbora.

Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu?
Odgovor je: putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u vijeću mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja, predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na području mjesnog odbora, predlaže promjenu područja mjesnog odbora. Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).
Mjesni odbor: Jadranovo

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA JADRANOVO
Predsjednik Manolito Matetić, potpredsjednica Vedrana Šegulja
i članovi: Zoran Brnić, Helena Volarić, Dario Grbčić, Branimir Šegulja,  i Grozdana Slavnić.

Tajnik: Kristijan Domijan - 091 2424 606 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa: Ivana Gorana Kovačića 1, Jadranovo
Telefon: 051 246 180


24. travnja 2014. godine s početkom u 13,00 sati, u Sali za sastanke Grada Crikvenice održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Jadranovo.

Nakon što je opunomoćenik gradonačelnika Grada Crikvenice, Lovorko Gržac, ing., otvorio sjednicu te nakon što su izabrani članovi Vijeća Mjesnog odbora Jadranovo usvojili dnevni red, proveden je postupak izbora predsjednika VMO Jadranova.

Jednoglasni je za predsjednika VMO  izabran Manolito Matetić, također je jednoglasno  za potpredsjednicu izabrana Vedrana Šegulja.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Jadranovo u sastavu: predsjednik Manolito Matetić, potpredsjednica Vedrana Šegulja i članovi Zoran Brnić, Helena Volarić, Dario Grbčić, Branimir Šegulja,  i Grozdana Slavnić obavljat će svoju dužnost sljedeće četiri godine.