MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU CRIKVENICI

Iskustva i očekivanja građana o ulozi i zadacima mjesnih odbora su različita. Upoznavanje građana s načinom funkcioniranja mjesne samouprave omogućuje da građani raspolažu mjerodavnim informacijama o mjesnoj samoupravi u Gradu Crikvenici, a razumijevanje ciljeva razvoja mjesne samouprave i njenog značaja za lokalnu zajednicu i grad doprinosi većoj uključenosti građana u rješavanje pitanja koja su od neposrednog interesa za njihov svakodnevni život na području mjesnog odbora.

Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu?
Odgovor je: putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u vijeću mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja, predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na području mjesnog odbora, predlaže promjenu područja mjesnog odbora. Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).
NOVI PREDSJEDNIK, POTPREDSJEDNICA I NOVA ČLANICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA CRIKVENICA – CENTAR

Predsjednik: Marko Vukelić, potpredsjednica Friderika Mjeda
i članovi : Zdravko Pernar, Josip Friš, Vanja Hrastovčak, Ivica Matejčić i Milena Orač.
Tajnik: Eduard Kalanj - 091 1241 449 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa: Preradovićeva 1, Crikvenica

Dana 06. prosinca 2018. godine održana je 19. sjednica Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica – centar. Jednoglasno je utvrđen dnevni red te ostavka na dužnost predsjednice Vijeća i članice Vijeća mjesnog odbora Crikvenica – centar.

Nakon što je Mara Andrić kao članica Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica – centar dala ostavku na njenom ju je mjestu članice zamijenila MILENA ORAČ.

Potpredsjednik Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica – centar na samoj je sjednici sukladno Poslovniku dao ostavku te se pristupilo izboru predsjednika VMO Crikvenica - centar.
Jednoglasno je za predsjednika VMO Crikvenica- centar  izabran Marko Vukelić.
Jednoglasno je za potpredsjednika VMO Crikvenica- centar  izabrana Friderika Mjeda.
Članovi Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - centar u sastavu: predsjednik Marko Vukelić, potpredsjednica Friderika Mjeda i članovi Zdravko Pernar, Mato Gavran, Josip Friš, Milena Orač i Vanja Hrastovčak obavljat će svoju dužnost do isteka mandata.