MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU CRIKVENICI

Iskustva i očekivanja građana o ulozi i zadacima mjesnih odbora su različita. Upoznavanje građana s načinom funkcioniranja mjesne samouprave omogućuje da građani raspolažu mjerodavnim informacijama o mjesnoj samoupravi u Gradu Crikvenici, a razumijevanje ciljeva razvoja mjesne samouprave i njenog značaja za lokalnu zajednicu i grad doprinosi većoj uključenosti građana u rješavanje pitanja koja su od neposrednog interesa za njihov svakodnevni život na području mjesnog odbora.

Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu?
Odgovor je: putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u vijeću mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja, predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na području mjesnog odbora, predlaže promjenu područja mjesnog odbora. Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).
Mjesni odbor: Selce

ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA SELCE
Predsjednik Vedran Antić, potpredsjednica Sandra Rendić
i članovi: Paulo Krmpotić, Albin Pobor, Karlo Gelemanović, Igor Antić i Duško Antić.

Tajnik: Eduard Kalanj - 091 1241 449 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
A
dresa: Trg palih boraca 13, Selce


26. svibnja 2015. godine s početkom u 17,00 sati, u gradskoj upravi Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica održana je konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Selce.

Nakon što je opunomoćenik gradonačelnika Grada Crikvenice, Lovorko Gržac, ing., otvorio sjednicu te nakon što su izabrani članovi Vijeća Mjesnog odbora Selce usvojili dnevni red, proveden je postupak izbora predsjednika VMO Selce.

Jednoglasno je za predsjednika VMO Selce izabran Vedran Antić, također je jednoglasno  za potpredsjednicu izabrana Sanda Rendić.

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Selce u sastavu: predsjednik Vedran Antić, potpredsjednica Sandra Rendić i članovi Paulo Krmpotić, Albin Pobor, Karlo Gelemanović, Igor Antić i Duško Antić obavljat će svoju dužnost sljedeće četiri godine.