UDRUGA „SRETNIJI GRAD“ – ZDRAVI GRAD CRIKVENICA

organizira predavanje

dr. Tomislava Lesice, psihijatra iz KBC Rijeka

Predavanje će se održati u Srednjoj školi dr. A. Barca Crikvenica

u ponedjeljak, 23.svibnja 2016.u 14.00 sati

Udruga „Sretniji grad“: Nikica Sečen, dipl.soc.ped; Andrea Bačić-Pavat,mr.spec.kliničke psihologije i  Iva Vukić-Antić, mag.soc.paed.