Dana 25. i 27. svibnja 2016. godine u večernjim satima obavljat će se radovi suzbijanja nepoželjne vegetacije i štetnika ukrasnog bilja na javnim zelenim površinama gradova Rijeke i Crikvenice, uključujući Selce i Jadranovo. Molimo sve vozače, prolaznike i ostale građane za dodatan oprez, a pčelare na užem području Grada Crikvenice molimo da u noći 25./26. svibanj zatvore svoje košnice.