Obavijest o besplatnom internetu
Objavljeno: 23.01.2017.
Trenutno korištena usluga besplatnog interneta na 8 lokacija na području Grada Crikvenice od 01.02.2017. godine biti će ugašena.
Trenutno smo u postupku postavljanja nove DTK mreže koja će dati kvalitetnije rješenje wi-fi- ja, a uključivanje usluge vršiti će se postepeno sukladno dinamici radova.