Postupk evidentiranja županijske ceste ŽC 5091
Objavljeno: 16.03.2017.
Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena županijska cesta ŽC 5091: Crikvenica: D8 – D8, u k.o. Crikvenica, o započinjanju postupka evidentiranja županijske ceste ŽC 5091 u katastarski operat i zemljišne knjige. Kompletan Javni poziv preuzmite u privitku.