Ponuda vlasnicima nekretnina - KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.
Objavljeno: 31.05.2017.
Ponuda vlasnicima nekretnina za sporazumno rješavanje pitanja uspostave stvarne služnosti u svrhu izgradnje infrastrukturne građevine-kolektori odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbna mreža sustava Crikvenica/Selce – PODRUČJE DRAMALJ CENTAR.

Za više informacija preuzmite privitak.