Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam
Objavljeno: 15.09.2017.
Temeljem članka 18. Odluke o davanju stanova u najam (SN Grada Crikvenice broj 23/16), Gradonačelnik Grada Crikvenice donio je dana 15. rujna 2017. godine Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam.