Konačna lista reda prvenstva za davanje stanova u najam
Objavljeno: 04.10.2017.
Temeljem članka 18. Odluke o davanju stanova u najam ("Službene novine" Grada Crikvenice broj 23/16), Gradonačelnik Grada Crikvenice donio je dana 25.rujna 2017. godine.

Za više informacija preuzmite privitak.