60 godina organiziranog darivanja krvi u Crikvenici
Objavljeno: 05.11.2017.
GDCK Crikvenica, uz suorganizaciju i pokroviteljstvo Grada Crikvenice, svečano je obilježilo 25. listopada - Dan dobrovoljnih darivatelja krvi RH i 60 godina organiziranog darivanja krvi u Crikvenici.
Pozdravni govor održala je predsjednica GDCK Crikvenica, dr. Iva Skočilić, a skupu se obratili gradonačelnik Grada Crikvenice, gosp. Damir Rukavina, dopredsjednica Društva Crvenog križa PGŽ gđa. Marija Jakominić, te dopredsjednik Savjeta DDK i član kluba 100 kapi GDCK Rijeka, gosp. Dinko Kudrić. Kratak pregled povijesti darivanja krvi u Crikvenici dala je ravnateljica, Irena Gašparović.

Prva akcija do brovoljnog darivanja krvi u Crikvenici održana je 1957. godine, a prvi darivatelji su bili: Vilim Fiorelli, Rudolf Barta, Pavao Manestar, Vladimir Krištafor, Mate Šarar, Slavko Friš, Makso Baloh, Ivan Kralj, Marijan Pobor, Stjepan Gašparović, Mijo Tomašić, Boris Novak, Milan Vukić i Stjepan Novak. Jedina žena darivateljica bila je Rina Kulentić.

Već iduće godine odazvalo se  120 darivatelja, i od tada se akcija darivanja provodi svake godine, od 1958. dva puta godišnje, a danas se akcije DDK-a provode 4 puta godišnje. Prosječni odaziv na akcije je  100 do 120 darivatelja po akciji te oko 400 prikupljenih doza godišnje.

GDCK Crikvenica danas ima oko 250 aktivnih darivatelja krvi, a 2013. godine je osnovan Klub 100+ u kojem je trenutno 22 darivatelja krvi, od kojih je veći dio još uvijek aktivan i redovan u darivanjima krvi.

Osim samih akcija darivanja krvi, svake godine se, povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi Republike Hrvatske (25.10.) organizira svečana sjednica Aktiva DDK na kojoj se jubilarcima dodjeljuju priznanja, a članove Kluba 100+ primi i gradonačelnik Grada Crikvenice.

Dobrovoljni darivatelji krvi svake godine u većem ili manjem broju sudjeluju na susretima DDK u organizaciji Društva CK PGŽ, te moramo spomenuti da je, upravo, GDCK Crikvenica dugi niz godina bilo domaćin ovih susreta u TN Kačjak.

Kako bi privukli što veći broj novih, mladih darivatelja, u suradnji sa srednjom školom „Dr. Antuna Barca“ i Društvom CK PGŽ, organizirana su i predavanja za maturante, a od prošle godine uvedene su i posebne akcije za maturante koje organiziramo u samoj školi, te se nadamo da će takve akcije postati tradicija, i da ćemo na taj način dobrovoljno darivanje krvi još više približiti mladim, novim darivateljima.

Budući je udio žena koje daruju krv prilično nizak (10-15% po akciji) iz razloga što žene mogu krv darivati svaka 4 mjeseca, od prošle godine organziramo i posebne akcije – prijevoz žena na darivanje krvi na Transfuziju kako bi mogle krv darivati 3 puta godišnje. Isto tako, dva puta godišnje organizira se i prijevoz naših darivatelja 65+ na Transfuziju, kako bi mogli nastaviti s darivanjem do svoje 70-te godine.

Kako su potrebe za krvlju i krvnim pripravcima sve veći, naš zadatak je da pokušamo privući što više novih, mladih darivatelja krvi kako bi se pomoglo svima kojima kap krvi znači život i zdravlje.

Ove godine smo, do sada, prikupili već 337 doza krvi, od čega je 25 doza novih darivatelja, koji su krv darivali po 1. puta. Planiramo da ćemo do kraja godine ostvariti 450 doza krvi  što je porast od 10% u odnosu na prošlu godinu.Svi oni su dobili zaslužena priznanja, a darivatelju Dubravku Jeličiću uručeno je priznanje i poklon Župana PGŽ gosp. Zlatka Komadine i Društva Crvenog križa PGŽ. Gradonačelnik Damir Rukavina je, tradicionalno,  darivao članove Kluna 100+.

Zahvaljujemo Glazbenoj školi pri OŠ Vladimira Nazora, pod vodstvom prof. Roberta Širola, kao i učenicama Chiari Pečaver i Stelli Jud koje vodi prof. Majstorović, a koji su nastupili u glazbenom dijelu programa, te ravnateljici i djelatnicima OŠ Zvonka Cara koji su nam pomogli u organizaciji ove manifestacije.