Gradu Crikvenici za projekt I-ARCHEO.S odobrena sredstva iz EU programa Interreg Italija - Hrvatska
Objavljeno: 17.11.2017.
Grad Crikvenica partner je u međunarodnome projektu I-ARCHEO.S – Integrated System of the Natural and Cultural Heritage and the Cultural Activities ukupne vrijednosti 1.176,243,00 eura, koji je odobren za sufinanciranje iz programa INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava odobrenih Gradu Crikvenici je 150.675,00 eura. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) je sufinancirano 128.073,75 eura, a 22.601,25 eura iznosi vlastito sufinanciranje projekta. Nositelj projekta je Teatro Pubblico Pugliese iz talijanskog Barija, a osim Grada Crikvenice, projektni partneri su Regione Abruzzo, L'Aquila i Marche Teatro scarl, Ancona te Grad Pazin i Pučko otvoreno učilište Poreč.

Projekt je usmjeren na valorizaciju kulturne i prirodne baštine te produženje turističke sezone i unaprjeđenje turističke ponude na području gradova partnera kroz funkcioniranje javno-privatnog klastera koji će objedinjavati predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora. Utvrđeno je da se svi partneri suočavaju s problemom sezonalnosti te je prepoznat zajednički interes za produženjem turističke sezone kroz održivu valorizaciju prirodne i kulturne baštine.

U tu svrhu će se intenzivirati suradnja s javnim ustanovama, gospodarstvenicima te civilnim društvom na lokalnoj i međunarodnoj razini kako bi se zajednički obogatila i promovirala turistička ponuda. Kroz projekt će biti osmišljeni novi turistički itinerari od zajedničkog interesa, a njihova realizacija će uključivati pilot-akciju za testiranje i demonstriranje učinkovitosti predviđenih aktivnosti, učinkovitosti “Integriranog sustava prirodne i kulturne baštine i kulturnih aktivnosti” te za unapređenje i promicanje materijalne i nematerijalne kulturne i prirodne baštine.

Sudjelovanjem na zajedničkim sastancima i radionicama usmjerenima na održivi razvoj turističke ponude i zaštitu okoliša, partneri će razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse, što će pozitivno utjecati na razvoj lokalnih i regionalnih politika u cilju održivog turizma.
Očekivana promjena je bolja i ravnomjernija raspodjela turističkih kretanja tijekom godine te smanjenje pritiska posjetitelja na obalne gradove, pomicanje kretanja turista u unutrašnjost ili na jesenski i zimski period, ili na područja rjeđe posjećena ili pogođena nepovoljnim vremenskim događajima.