Raspisan Javni poziv za 2019. godinu
Objavljeno: 17.07.2018.
Turistička zajednica Grada Crikvenice je na web stranici www.rivieracrikvenica.com objavila Javni poziv za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Crikvenice za 2019. godinu.

Sufinancirat će se projekti koji se organiziraju od strane udruga, klubova, pravnih i fizičkih osoba registriranih na području Grada Crikvenice, odnosno projekti koji se održavaju na području Grada Crikvenice. Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici Grada Crikvenice. Javni poziv se odnosi na projekte koji započinju i završavaju u 2019. godini ili na dio dugoročnih projekata čije se aktivnosti održavaju u tom razdoblju.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti koji:
- promiču turizam Grada Crikvenice u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- imaju termin održavanja u predsezoni (1.1.2019. - 1.6.2019.), odnosno posezoni (1.10.2019. - 31.12.2019.) pa time produžuju turističku sezonu,
- se provode u partnerstvu s drugim udrugama/institucijama i sl.
- uključuju financiranje iz više izvora,
- predviđaju medijsku zastupljenost i praćenje provođenja,
- imaju međunaordni karakter.

Projekti se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu, uz opis aktivnosti i s dokazom o pravnom statusu nositelja projekta (preslika rješenja registracije udruge, kluba, preslike rješenja trgovačkog suda ili preslike obrtnice).
Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2018. godine.

U privitku vam dostavljamo tekst i prijavnicu za Javni poziv za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Crikvenice za 2019. godinu.