Obavijest o provođenju dezinsekcije - adulticidni tretman, II akcija
Objavljeno: 02.08.2018.
Obaviještavamo vas da će se u periodu od 06.08.2018. do 09.08.2018. u večernjim satima (iza 22:00 sata) Crikvenica - Opatija - Eko d.o.o. za sanitarnu zaštitu provoditi mjeru dezinsekcije - adulticidni tretman protiv komaraca javno-prometnih površina na području Grada Crikvenice metodom zamagljivanja.

Mjera dezinsekcije će se provoditi kroz tri noći.

U slučaju lošeg vremena )vjetar, kiša) radovi se odgađaju.