Izvještaj i fotografije s održanog tečaja Junior - spasilac
Objavljeno: 16.10.2018.
U okviru projekta «Sigurnost na vodi» Službe spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa CRIKVENICA organiziralo je prvi tečaj Junior-spasilac u novoj školskoj godini.

Na tečaju je sudjelovalo 11 učenika osnovnih škola Vladimira Nazora i Zvonka Cara, koji su tijekom trodnevnog seminara svladali slijedeće vještine:
1. vještine u vodi
(plivanje, ronjenje, samospašavanje, skokovi, tegljenje utopljenika i tehnike spašavanja sa i bez opreme),
2.vještine izvan vode
(čvorovi, komunikacija s radiostanicama, ručnim signalima i međunarodnom abecedom)
3. osnove pružanja prve pomoći
(postupci održavanja života, postavljanje u bočni položaj, poziv u pomoć, pružanje prve pomoći kod rana i lomova).
Tečaj su provodili spasioci života na vodi Ivan Uravić iz Društva CK PGŽ, spasilac Andrej Arbanas, te studenti medicine Maša Dunatov i Frane Babić.

Diplomu «Junior spasilac» dobili su slijedeći učenici:
Ivan Peko Lončar
Bruno Krmpotić
Dino Marijančević
Lucija Gržac
Emma Nicole Kljaić
Lucija Matošić
Monica Leogrande
Anamarija Katušić
Dora Rajković
Paolo Latin
Robert Maravić